Први

Изговор Ренее - Значење порекла


Порекло имена:

Латини

Значење имена:

Женски Рене, латински ренатус, рођен други пут (крштењем). Свети Рене Гоупил, језуит, убијен је 1642. године од Ирокезе. Његов рођендан: 19. октобра. Њени деривати: Рената, Рена, Ната, Ренатка.

Пронађи име

 • Б
 • , Ц
 • Год
 • е
 • П
 • Г
 • В
 • ја
 • Ј.
 • к
 • П
 • Н
 • о
 • н
 • П
 • : Р
 • Н
 • Т.
 • У
 • в
 • Е
 • к
 • И
 • А

Главна имена

Краљевска имена

Забрањена имена у свету

Остала имена по темама>